Elektrický kábel 400V, dĺžka 25m

Elektrický kábel 400V, dĺžka 25m

Cenník:

5€ / deň – 2,50€ / mesiac (bez DPH) 
6€ / deň – 3€ / mesiac (s DPH)

Kaucia: 50,- EUR