Hrubé stavby

Pri murovaných domoch do hrubej stavby vždy patrili základy a to, čo je pod základovou doskou alebo podkladovým betónom. Jej súčasťou sú vždy obvodové a vnútorné nosné steny, stropy, nenosné priečky, strešná konštrukcia. Pri šikmých strechách aj vrátane skladby strešného plášťa na rovinou krokiev, teda poistnej hydroizolácie. Obvykle aj murovaný vnútorný komín (zavesený, kovový nie) a železobetónové schodisko (kovové niekedy, drevené nie). Všeobecne sa dá povedať, že hrubá stavba je postavenie surového domu bez estetických úprav. Do rozšírenej verzie hrubej stavby patrí ešte inštalácia okien vrátane parapetov a inštalácia vchodových dverí. 

Fázy hrubej výstavby

  • Zemné výkopové práce.
  • Prípojky inžinierskych sietí a vodorovné rozvody v základoch.
  • Základová škára + základová doska.
  • Zvislé nosné konštrukcie.
  • Vodorovné nosné konštrukcie – stropy.
  • Vnútorné steny vrátane prekladov a vencov.
  • Strešná konštrukcia – krov, atika, komín, priestupy, strešná krytina.
  • Izolácie vodorovných a zvislých konštrukcií.
  • Výplne stavebných otvorov – okná, vstupné a balkónové dvere.