Fasády a zateplenie

Vyberte si tu správnu fasádnu omietku a my Vám ju zrealizujeme!

Rovnako ako šaty u ľudí, aj fasáda musí plniť dve základné funkcie, a to ochrannú a estetickú. Pri výbere správneho typu tenkovrstvovej omietky ako povrchovej úpravy vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov a fasád budov je nevyhnutné brať do úvahy komplexnosť a rôznorodosť vplyvu okolitého prostredia stavby. Na základe  zhromaždených informácií sa následne vyberie tenkovrstvová omietka, ktorej fyzikálne a chemické ukazovatele majú tie najlepšie výsledky. Takto zvolená povrchová úprava vyrobená z kvalitných materiálov, správne aplikovaná na fasáde a s jej pravidelnou údržbou je zárukou dlhej životnosti a spokojnosti .

Výhody zateplenia

Úspora energie 

Zníženie úniku tepla a šetrenie výdavkov za vykurovanie v dlhodobom horizonte je prvotnou pohnútkou, ktorá mnohých vedie k rozhodnutiu zatepliť svoje obydlie. Teplo má tendenciu unikať cez všetky druhy konštrukcií a stavebných materiálov, no najviac cez steny, strechu, okná, dvere a podlahu. Takzvané tepelné mosty sa nachádzajú v tých miestach budovy, kde sa dramaticky mení jej povrchová teplota. Práve tieto plochy bývajú často príčinou nielen výraznejších únikov tepla, ale aj vzniku kondenzácie a výskytu plesní. Eliminácia tepelných mostov by mala byť v prvom rade zodpovednosťou architekta, no ak bola v tejto fáze zanedbaná, zateplenie je druhým najlepším riešením.

Sprievodným efektom zateplenia, popri zamedzení úniku tepla von z budovy počas vykurovacieho obdobia, je jeho funkcia zábrany prehrievania stien v letných horúčavách.

Zdravšie prostredie

Kvalitne zateplená budova znamená viac-menej konštantnú vnútornú teplotu, bez výkyvov v rohoch, alebo popri okenných rámoch, bez kondenzácie vodných pár a bez prítomnosti toxických plesní na povrchoch v interiéri. Okrem toho poskytuje aj spoľahlivejšiu záruku, že skutočná teplota bude reflektovať nastavenie termostatu a prispievať k lepšej celkovej pohode pri pobyte v miestnostiach. Na čo by sa nemalo zabúdať, sú aj akusticko-izolačné vlastnosti zatepľovacej vrstvy.

Estetický aspekt 

Zanedbateľná určite nie je, najmä pri starších budovách, ani výsledná zmena fasády. Nová omietka, sviežejšie farby, pohľadové vylepšenia, alebo opravy existujúcich architektonických dekoračných prvkov exteriéru patria k tomuto druhu renovácie rovnako ako jej funkčné výhody.

Ochrana obvodovej konštrukcie

Vonkajším tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS) je chránená obvodová konštrukcia, čím sa predlžuje celková životnosť stavby.